dimarts, 9 de febrer de 2016

CONCEPTES I ACTIVITATS DE L'ART ROMÀNIC

     -LA FRAGMENTACIÓ POLÍTICA DE L'IMPERI ROMÀ: L’any 395 l’imperi Romà es dividí en dos territoris independents: l’imperi Romà d’Orient i l'imperi Romà d’Occident. L’Imperi s’enfonsà definitivament el 476 fruit de les invasions dels pobles germànics, i a Europa i a la conca mediterrània es produí la repartició política següent:

-Imperi Bizantí, continuació de l’imperi Romà d’Orient.
-L’Europa occidental, dividida en diversos regnes germànics.
-Els dominis musulmans, fruit dels territoris conquerits pels àrabs o per pobles convertits a l’islam.

      -L'IMPERI BIZANTÍ:

-Va resistir les invasions dels pobles bàrbars i no posat a fi fins al segle XV.
-L'emperador Justinià I el Gran (527-565) va intentar reconstruir l'antic Imperi Romà.
-El 867 i el 1059 va ser la seva màxima esplendor.
-Al final del segle XI entra en decadència.

       -L'EXPANSIÓ DE L'ISLAM:

-Poble originari de la península d'Aràbia
-Els àrabs eren politeistes (cada tribu tenia els seus déus).
-Al segle VII sorgeix l'Islam.

     -LA CONQUESTA DE LA PENÍNSULA:

-Va iniciar-se l'any 711.
-Es va estendre fins la Gal.lia, on van ser derrotats pels francs (732).
-El territori conquerit pels musulmans s'anomena Al-Andalus.
-Al Andalus va passar per diferents etapes on el territori s'anava dividint.
-L'any 1492 van ser derrotats pel reis Catòlics.
   
     -ELS ORÍGENS DE CATALUNYA:

-Al s. V els visigots s'instal.laren i no marzarem fins al s.VIII.
-Catalunya va seguir sota la ruralització de l'Imperi Romà.
-Les ciutats eren governades per bisbes i governadors visigots.
-Els musulmans van invadir Catalunya al s.VII.

      -LA SOCIETAT FEUDAL:

     LA REVOLUCIÓ FEUDAL

-Al s.XI, el feudalisme era el sistema que configurava l'organització política i social.
-Feudalisme vol dir: posessió territorial d'un senyor feudal.
-Aquest sistema apareix per diferents motius:  els reis li demanava fidelitat a un noble a canvi de terres.

    L'ORGANITZACIÓ  DE LA SOCIETAT FEUDAL
-La societat s'organitzava en: oratores, bellatores i laboratores.
-Els priviliegats , no pagaven impostos i podien ser tant com bellatores, oratores i vilans (serveixen als priviliegats).

     LA PAU I LA TREVA DE DÉU
L'església organitza unes assemblees per pacificar els territoris on s'estableix la pau de Déu i la treva de Déu.
Aquesta dicta l'excomunió de qualsevol que.
-Assalti  qualsevol edificació
-Agredeixi/injuriï alguna figura religiosa
-Robi béns de l'església
-Destrueixi/cremi cases
-Ataqui a qualsevol
-I no es pot cometre cap acció violenta en determinats dies o festes religioses.

     -LA SOCIETAT RURAL DE L'EDAT MITJANA:

     EL DOMINI FEUDAL


-El sr.feudal dominava la terra i es dividia:

1.El domini directa
2.El domini útil

-Es va construir el molí, el forn i la ferreria per  augmentar les rendes. Els pagesos havien de pagar per utilitzar aquests espais.

     EL VASSALLATGE

Els nobles prometen fidelitat al rei i aquest els hi proporciona terres.

L'acte ratificat per l'Església té dues parts:

-El monarca ofereix terres i protecció al vesall, i aquest li ofereix total fidelitat.
-El senyor li lliura una espasa, com a símbol de poder sobre el castell i les terres.

     -LA SOCIETAT URBANA MEDIEVAL:

      LA DECADÈNCIA DELS NUCLIS URBANS

La gran majoria de la població de la societat europea és pagesa i viu en masos o viles petites.

La ciutat es redueix a:

-Autoritat polítiques i eclesiàstiques
-Artesans urbans, que treballen per les autoritats
-Ciutats emmurallades, organitzades al voltant del palau reial i de la catedral.
-Els artesans pertanyen al mateix gremi
-Els mercats s'instal·len a les places i els privilegats són els únics a l'abast del comerç

     -L'ECLOSIÓ DE LA SOCIETAT URBANA

La societat es diversifica i es divideix així:
-ARTESANS
-COMERCIANTS
-NOBLES I SENYORS FEUDALS

Es descobreixen noves rutes comercials, terres... i fan que el negoci s'incrementi, Els burgesos s'enriqueixen al mateix temps que els nobles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada