dimarts, 26 de gener de 2016

ARQUITECTURA, PINTURA I ESCULTURA ROMANA


video art grec


CARACTERÍSTIQUES DE L'ART ROMÀNIC

                                                                                                                    meriem


 L'art Apareix a Europa Occidental al segle X. Al 1000 es va acollir amb terror per alguns sectors de la població i amb la mort de Jesucrist provoca una renovació una renovació de l'art.

El nou estil es eminentment religiós i apareixen nous localismes, aquest són alguns dels seus trets:


-Formes simples i austeres

-Sobrietat en la decoració

-Preocupació per la simetria i les proporcions


La tendència es homogènia per els contactes diversos dels pobles del voltant.

L'estil llombard era una de les tendències més localistes.


     

     -ARQUITECTURA:Els edificis més caracteritzats eren els monestirs i les esglésies.

L'església romànica es caracteritza per:

-La planta de creu llatina

-Per tenir Absis o petites circulars

-Sostre en forma de canó

-Murs massissos, baixos i amb finestres petites

-Contraforts que reformaven


El monestir es caracteritzava per:


-Lloc on els monjos resaven

-Tenia un claustre

-També disposava d'un escritori, refectori, sala capitular i hostatgeria.


     -L'ESCULTURA:


Servia per decorar els edificis religiosos.

L'interior dels edificis eren de fusta i representaven marededéus, crucifixions  davallaments.

L'exterior es decorava amb pòrtics i capitells de pedra, on monstres i éssers fantàstics eren esculpits.

    
 -LA PINTURA:-Tenia una influència de l'art bizantí

-Usava la tècnica del fresc

-Tenia poc domini de la perspectiva

-Colors plans

-Les imatges eren rígides, hieràtiques

-No hi havia ni fons, ni paisatges

-Narrava la Bíblia

-Al final s'aconseguí representacions més naturals


-PREGUNTES :

                                                  

1. On i quan apareix l'art romànic?

R: A l'Europa Occidental, segle X.

2. Quines característiques comunes va tenir l'art romànic?

R: Formes simples/austeres, sobrietat en la decoració i preocupació per la simetria i  les proporcions.

3. Quins trets caracteritzen l'arquitectura romànica?

R: Els edificis més caracteritzats eren els monestirs i les esglésies.

4. Quines dependències tenia un monestir romànic?

R: El monestir es caracteritzava per:
-Lloc on els monjos resaven
-Tenia un claustre
-També disposava d'un escritori, refectori, sala capitular i hostatgeria.

5. Quina era la funció de l'escultura romànica?

R: Decorar els edificis religiosos.

6. Quin material era emprat per l'escultura?

R: La fusta.

7. Quina era la temàtica recurrent de l'escultura?

R: Religiosa, tant com mare de déus com éssers de l'infern.

8. Quines eren les característiques principals de la pintura romànica?

R: -Tenia una influència de l'art bizantí
-Usava la tècnica del fresc
-Tenia poc domini de la perspectiva
-Colors plans
-Les imatges eren rígides, hieràtiques
-No hi havia ni fons, ni paisatges
-Narrava la Bíblia
-Al final s'aconseguí representacions més naturals
9. Quina era la funció principal de la pintura?

R: Explicar la Bíblia.

10. Quina tècnica es feia servir a la pintura?

R: La tècnica del fresc.

dimarts, 19 de gener de 2016

grecia


ARQUITECTURA DE GRÈCIA:
  
L'ARQUITECTURA. 

L'arquitectura de l'antiga Grècia va fixar les bases de l'arquitectura del món occidental durant molt de temps. A grans trets, l'art grec representà una síntesi transformadora, innovadora dels corrents artístics de la cultura egípcia, del pròxim orient i de l'Egeu. És una cultura antropocèntrica i crea art on l'home és el centre del món.

L'arquitectura grega mostra molt poc interès per l'espai interior. Els edifici més important són els temples.
Tots els seus edificis estan  basats amb la repetició sistemàtica d'uns elements: la columna i l'entaulament. 


ESTIL ARQUITECTÒNIC:

Aquests són els ordres clàssics:

- DÒRIC:
- La columna s'aixeca sobre un estilòbat sense base.
- El fust té 16/20 estries tallades en arestes agudes. Acaba sobre l'equí i l'àbac.
- L'entaulament està format per un arquitrau llis i un fris (tríglifs i mètopes).

- JÒNIC:
- És més esvelt que el dòric.
- La columna te base  i el fust té un capitell format per dues volutes.
- L'arquitrau no és llis i està dividit en tres platabandes.
- La decoració del fris es lliure.


- CORINTI:


Representa la decoració i la vistositat.
- Més estilitzat que el jònic.
- La decoració del capitell es vegetal amb fulles d'acant.

- EXEMPLE:

- TIPUS D'EDIFICIS:

- EL TEMPLE: 

- Consta d'un local, amb una sola obertura, la porta.
- No té finestres.
- Va dedicat a una divinitat.
- Tenen una estructura molt simple.
- Els temples podien tenir diferents nombres de columnes: tetràstils (quatre), hexàstils (sis), octàstils (vuit).
- Els temples  podien ser amfipròstils, perípter i dípter.
- Tenien a les façanes principals un nombre de columnes parell, que marcaven l'eix amb un buit i en els laterals un nombre senar .
- Els arquitectes van anar afinant les proporcions i els detalls dels seus temples.
- A partir del segle IV a.C. va apareixer la planta circular anomenada ''tholos''.


- EL TEATRE:
- Eren a l'aire lliure.
- Les grades tenien forma semicircular i s'assentaven al pendent d'un turó.
- L'escenari estava precedit per una zona semicircular
- Aquests teatres podien acomodar 15.000 espectadors.- L'ESCULTURA.
- Manifestació artística que reflecteix els ideals de la civilització grega.
- Tenen un ideal de bellesa basat en l'equilibri i la proporció.
- El tema central és la figura humana.
- El cànon consta de les proporcions perfectes.
- Depenent de la forma de vestir, de si van nus o no, l'escultura expressa diferents coses.


- PERÍODE ARCAIC (s. VII a.C.- s.V a.C.)- CARACTERÍSTIQUES:

- Frontalitat rigorosa
- Rigidesa i hiteratisme
- Pes repartit
- Braços enganxats al cos i punys tancats
- Cama esquerra avançada
- Peus assentats a terra
- Simplificació dels detalls anatòmics
- Tractament del cabell (disseny geomètric)
- Ulls ametllats i somriure arcaic.

- PERÍODE CLÀSSIC (apareix l'agilitat i el moviment)


- PERÍODE PROTOCLÀSSIC (480-460 a.C.)
- Trenca la rigidesa
- Formes més naturals
- Captació major del moviment i explora les emocions i els diferents estats
- La bellesa de l'home és un símbol de la bellesa per l'art grec.
- Aquest període ens deixa figures de bronze.

- PERÍODE PRIMER CLASSICISME (460-400 a.C.)
- Estableixen uns cànons o models de bellesa ideals
- Els cossos apareixen en actituds de repós i serenitat

- PERÍODE SEGON CLASSICISME (400-323 a.C.)
- Realisme
- Es dóna importància a l'expressió i al moviment
- Apareix el retrat individual
- S'utilitzen recursos amb certa teatralitat

- PERÍODE HEL·LENÍSTIC (s. IV a.C.- s.I a.C.)

- CARACTERÍSTIQUES:
- Intensifica el moviment
- Accentua les emocions i les expressions
- Exagera l'esforç físic
- Profunditza els estudis de tridimensionalitat
- Es recrea en la nuesa
- Els temes es diversifiquen

art roma

ART ROMÀ - IMATGES

 

-Coliseu romà.
-Roma, Itàlia.
-70 d.C.-Temple de August.
-Ciutat de Pula, Cròacia.
-2 a.C.-14 d.C.
-La Mansió de Carrée.
-Nimes, França.
-16 a.C.

-El Temple d'Adrià.
-Piazza di Pietra, Roma.
-Construit per Antonio Pío.
-Construit 145.

-Panteó de Agripa.
-Roma, Itàlia.
-118-125 d.C.
-Temple d'Antoni i Faustina.
-Roma, Itàlia.
-Construit per Antonio Pío.
-141 d.C.

 

-Runas del Temple de Cástor i Pólux.
-Roma, Itàlia.
-14 a.C.-6 a.C.
-Temple de la Concordia.
-Roma, Itàlia.
-Segle VI a.C. 

-Temple de Hércules Víctor.
-Roma, Itàlia.
-120 a.C. -Temple de Portuno.
-Roma, Itàlia.
-Segle I a.C.

l'art grec

ART GREC - IMATGES
-Museu d'Art Nation Gallery.-Londres, Anglaterra, Regne Unit.-1832-1838.


-Tumba del general Ulysses S.Grant. (Museu)
-Estats Units.

-El palau de les Corts Espanyoles.
-Madrid, España.
-1843-1850.

-Capitoli de Havana.
-Havana, Cuba.
-1929.

-Lincoln Memorial.
-Washington D.C., Estats Units.
-1922.

-La casa Blanca.
-Districte de Columbia, Estats Units.
-1790.

-La Cort Suprema.
-Washington D.C., Estats Units.
-1935.

-Porta de Brandeburg.
-Berlín, Alemanya.
-1788-1791.

-Museu del Louvre.
-París, França.
-1793.

-La Universitat de Virginia.
-Estats Units.
-1819.