dimarts, 29 de setembre de 2015


  


         
                                   

                                          2.Sistemes constructius.

La coberta és l'element que protegeix l'edifici de l'exterior; descarrega el seu pes als murs o pilars.

Amb bigues que suporten una part de l'edifici (construcció jerarquitzada).

Amb arcs que, fent una xarxa, porten conjuntament tot el pes cap baix (construcció no jerarquitzada).

 A la construcció antiga el mur tancava l'edifici, creant l'espai interior, i, a més, podia conduir el pes cap els fonaments; avui en dia els pilars porten la càrrega i el mur és com una cortina que estableix separacions.

                                       

                                                     3.Tipus d'edificis.

 

Sempre hi ha uns elements que tots els edificis han de tenir: portes, finestres o llocs de pas, entre d'altres: aquests es combinen de formes molt variades segons les necessitats de cada construcció.

Les diferents menes d'edificis tenen, també, diferents esquemes compositius: no és el mateix un habitatge, que un temple o un castell.

Les cases de pisos aprofiten molt el terreny i adapten l'esquema de casa d'abans a les condicions de la ciutat actual, mitjançant una construcció vertical.

 

 

                                                              4.Espai

 

Hem vist que l'espai és volum, per fora, i buit, per dins.Aqui veiem un edifici, el Panteó, un dels temples més notables que ens ha arribat de l'època romana, tallat, com si fos un meló: així ens és possible veure els dos espais, interior i exterior.

La ciutat sempre té un centre, que és on es produeixen els fets més importants de la vida d'un poble (mercats, festes, celebracions).

La ciutat antiga tenia els carrers estrets, a diferència de la ciutat actual.

                                                   5.Simbols.

 

 

Els s poden determinar la forma d'una obra: el temple cristià és un edifici simbòlic, tot ell projectat per contrastar la llum i la fosca, que representen la vida i la mort.

 

 

 

 

dilluns, 28 de setembre de 2015

                                      0.2.Anàlisi de l'obra arquitectònica.

1.MATERIALS :

 Els materials són elements sòlids amb resistencia que és la capacitat de suportar pesos i conduir-los cap baix, on hi ha els fonaments.

Els materials són molt variats: fusta, pedra , maó, ferro i plàstic.

Els nous materials, com el vidre, el ferro i l'acer, s'usen des del segle XIX.

Avui es construeix amb el formigó armat:
· es fan uns motlles amb la forma que convingui (un mur, un pilar, una escala..... )  

També ara s'usa la construcció en sec: les  peces, de ferro, plàstic, s'uneixen, amb cargols o altres elements.

 dimarts, 22 de setembre de 2015

preguntes d'art

                                                    PREGUNTES SOBRE L'ART

1-QUE ES L'ART ?

L'art és el procés o el producte deliberat de l'organització dels elements en una forma que apel·la els sentits i les emocions.Per mi, l'art té diferents significats, pot ser el conjunt de les arts plàstiques. Poden ser les pintures, les escultures, és a dir, l'art es tot allò que s'ha fet amb una intenció creativa.
Resultat d'imatges de art 

 2-QUE ES UN ARTISTA?
 L'artista és la persona que realitza obres d'art Concernint a diferents activitats i diferents èpoques.L'artista ha desenvolupat tant la seva creativitat com la capacitat de comunicar el sentit, mitjançant el bon ús del talent com de la tècnica. Es podria dir també que un artista és algú que fa les coses amb perfecció.
Resultat d'imatges de artISTA                                                                                                                                                                                         
 3-QUE SON ELS VEHICLES ARTISTICS ?
   Els vehicles artistics, si ens hi fixem bé, veurem que la pintura és quelcom més que una superfície plana: textures, tridimensionalitat, matèria, per exemple, a vegades es feien que es feien servir pinzells especialment llargs per tal de centrar l'atenció en la matèria, en l'entramat de pinzellades que configurava l'especial atmosfera que envoltava els personatges.
D'altra banda, l'escultura és més que volum. És també espai, lloc.
Per últim, veurem l'arquitectura, que nó és només espai, sinó també volum, superfície, color.