dilluns, 14 de desembre de 2015

OBRA ESCULTÒRICA


1. Documentació general
a) Catalogació: autor, títol, cronologia, localització i estil. 

b) Anàlisi material: dimensions, material, tècnica (talla, fosa, forja...), formes (exempta orelleu), tipologia (dempeus, bust o retrat, sedent,orant, jacent, eqüestre, grup), cromatisme i estat de conservació.
- Material: les escultures poden ser de molts materials, d’os o ivori, com sovint a la prehistòria, fang, fusta, bronze, marbre, or..
- Tècnica: modelat (donar forma a una pasta, afegint material, com el fang). Talla (traient material amb les eines adients). Fosa (amb motlles dins els quals es vessa la matèria líquida, especialment el bronze)
- Formes: Exempta (treballada per tots els costats, s’hi pot donar la volta i observar-la des de tots els punts de vista. Relleu (treballada sobre una superfície plana; només tenim un únic punt de vista, el frontal).
2. Anàlisi formal  Primer sempre cal fer una descripció d’allò que es veu representat.
- Composició: Es refereix a l’organització dels diferents elements de la imatge. Esquelet estructural.
- Volums: si es representa el cos humà, es pot fer amb naturalitat, donant la impressió d’un moviment suau, és l’equilibri (contrapposto). També trobem la representació del moviment. Llum: incidència d’aquesta sobre l’escultura.
-Expressivitat: sentiments que expressa l’escultura. Textura: acabament de les superfícies, l’aspecte de la cosa representada.
3. Interpretació:  Les escultures se situen en un context històric concret, i tenen un tema, que es tractat d’una manera concreta. L’autor és important, si es coneix, també la finalitat, la funció...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada