dimarts, 10 de novembre de 2015

ART ANTIC LA PREHITORIA

 ART ANTIC: PREHISTÒRIA

PERÍODES DE LA PREHISTÒRIA:
4.000.000:PALEOLÍTIC INFERIOR.

 
3.500.000: Australopithecus afarensis

 
3.000.000: Australopithecus africanus 

 
2.000.000:Australopithecus robustus 

 
700.000:  Homo habilis

 
300.000:  Homo erectus

 
50.000: PALEOLÍTIC MITJÀ: Homo sapiens neanderthalensis

 
38.000: PALEOLÍTIC SUPERIOR: Homo sapiens sapiens

 
13.000: MESOLÍTIC

 
4.000: NEOLÍTIC

 
L'HOMINITZACIÓ I LA CULTURA
-L’aspecte que tenen els actuals éssers humans s’ha anat configurant a través d’un llarg període d’evolució. Fa aproximadament uns 5 milions d’anys un grup d’animals del gènere dels primats antropoides, van començar un llarg procés de transformació que desembocaria en el gènere humà.
-Aquest llarg procés es coneix amb el nom d’hominització.

-El primer científic que va formular la teoria que l’esser humà va ser Charles Darwin 

-Els estudis que va realitzar es van publicar en un llibre titulat L’origen de les espècies. ( The Origin of Species by Charles Darwin).
LA PREHISTÒRIA:La prehistòria és el període més llarg de la història de la humanitat. És el període de temps comprès entre l’aparició dels humans a la Terra i l’elaboració dels primers documents escrits.

La prehistòria es pot dividir en dos grans període:

- L’edat de la pedra, que inclou el paleolític i el neolític.

- L’edat dels metalls, inclou l’eneolític, l’edat del bronze i l’edat del ferro.


PALEOLÍTIC:

Les cultures del paleolític: 

- Els homes i les dones del paleolític es desplaçaven buscant caça, és per això que tenien una forma de vida nòmada. 

Aquests grups humans, a més de viure en cavernes, també vivien a l'aire lliure en petits campaments. Les cabanes estaven construïdes amb fang, pedres, branques, pells, etc. 


 LA VENUS:

 Són unes figuretes petites nues que acostumen a representar el cos femení. Alguns historiadors les van associar amb un culte a la fecunditat i amb la preocupació dels humans per la seva pròpia reproducció. Destaquen el volum exagerat dels pits i les natges.


 LES PINTURES RUPESTRES: 

Les pintures rupestres són les primeres pintures de la història de la humanitat. Aquestes pintures es troben a les parets i als sostres de les coves, i són fetes amb colorants naturals de tonalitats molt vives: el vermell, el negre i l'ocre. En alguns casos, aquestes pintures representen els animals amb què s'alimentaven.


EL NEOLÍTIC: LES CULTURES NEOLÍTIQUES:

Al llarg de generacions i generacions de convivència i observació, es va anar perfeccionant el coneixement de les espècies animals i vegetals


EL NEOLÍTIC I LA RELIGIÓ:

Els homes i les dones d'aquesta època tan remota també van intentar explicar-se els fenòmens que veien. Van intentar conèixer els secrets de la vida i la mort i donar-los resposta. Les diferents manifestacions artístiques i funeràries que s'han trobat poden confirmar que els pobles prehistòrics creien en esperits, en éssers invisibles, bons i dolents, i en definitiva, en la seva superioritat sobre els animals.


ELS MEGÀLITS:


Els monuments megalítics més freqüents eren els dòlmens i les galeries cobertes.

- Dòlmens: tenien una càmera delimitada per grans lloses de pedra a la que s'accedia per un corredor. Eren construccions de caràcter funerari, tombes col·lectives en les que els clans familiars i les tribus dipositaven als seus morts. 


- Menhirs són monòlits de pedra col·locats verticalment. Podien tenir una funció màgica o simplement delimitar un territori.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada